logo

Ett viltvårdsområde i Storumans kommun.

Välkommen

Kallelse till ordinarie jaktstämma Skarvsjö VVO
Ärende: Ordinarie årsmötesärenden.
Plats: Bygdegården i Skarvsjöby.
Tid: 16 Juni kl. 18:30.

Uppdaterad

Besökare Online
Besökare totalt

Nyheter

Kurs i praktiskt eftersök se anslagstavla.

Betalinfo.

Postgiro 1359866-9
Bankgiro 527-1788

Copyright Skarvsjö VVO 2015
Webmaster